Bodar och Eremitens Koja

Vi bygger flera olika varianter av små kojor, bland annat Eremitens koja och Eremitaget för Arvesund Living. För mer information om dessa se Eremitens Koja under flikarna.